เรื่องสี 
 
เรื่องสี 
 
เรื่องสีเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และไม่ควรยึดติดกับสิ่งเปรียบเทียบ 100% ลูกค้าต้องเข้าใจว่าเรื่องสี ต้องมีการ error ไม่ได้แม่นยำ 100%  การพิมพ์ออฟเซ็ทยอดสั้น ความใกล้เคียงของสี จากปรู๊ฟหรือจากค่าสีในคอมพิวเตอร์ประมาณ 80-90% หรือบางงานอาจมากกว่านั้น การพิมพ์ ออฟเซ็ท ยอดยาว ความใกล้เคียงของสี จากปรู๊ฟหรือจากค่าสีในคอมพิวเตอร์ประมาณ 85-95% หรือบางงานอาจมากกว่านั้น

ลูกค้าไม่เข้าใจว่าทำไม สีงานพิมพ์ไม่เหมือนจอคอมพิวเตอร์ งานพิมพ์ ไม่ได้มีแสงออกมาจากกระดาษ เรื่องสีไม่สามารถเทียบกับหน้าจอได้ เนื่องจากหน้าจอแสดงผลด้วย "แสง" Red Green Blue ผสมผสานกัน งานพิมพ์ ไม่ได้มีแสงออกมาจากกระดาษ งานที่เราเห็นคือแสงกระทบกระดาษ และสะท้อนเข้าตาเรา เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่สีจะเหมือนกัน แต่จะได้สีที่ใกล้เคียงเท่านั้น