ความแตกต่างระหว่าง  

สมุดโน้ต VS ไดอารี่ VS ออแกไนเซอร์


 

 

ความแตกต่าง ระหว่าง สมุดโน้ต Vs ไดอารี่ Vs ออร์แกไนเซอร์

Specification สมุดโน้ต (Notebook) ไดอารี่ (Diary) ออร์แกไนเซอร์ (Organizer)
เนื้อโน้ตด้านใน เนื้อโน้ตจะเป็นพื้นที่สำหรับเขียนทั้งเล่ม เนื้อโน้ตจะเป็น ปฏิทิน ตารางเวลา และมีเนื้อโน้ตสำหรับ เนื้อโน้ตจะเป็น ปฏิทิน ตารางเวลา และอาจจะมีเนื้อโน้ตสำหรับเขียนอยู่บ้างเล็กน้อย
การเย็บเข้าเล่ม เข้าเล่มแบบไสกาว หรือเข้าห่วงกระดูกงู เหมือนสมุด แต่ถอดไม่ได้ เข้าเล่มแบบไสกาว หรือเข้าห่วงกระดูกงู เหมือนสมุด แต่ถอดไม่ได้ เป็นแบบมีห่วงกระดูกงูเหล็ก เปลี่ยนไส้ หรือ ถอดออกได้
ลักษณะปก ปกกระดาษ/ปกหนัง ปกกระดาษ/ปกหนัง ปกหนัง
อายุการใช้ สั้น - ยาว สั้น (1 ปี) ยาว (มากกว่า 1 ปี)
ขนาดมาตรฐาน A5, B5, A4 A5, B5, A4 A6, A5