คู่มือ (Manual)


คู่มือ (Manual) คือ สมุดหรือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตำรา
เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ปกติแล้วการพิมพ์คู่มือนิยมพิมพ์โดย สีและใช้เนื้อกระดาษที่บาง เพื่อความประหยัดเนื้อที่และงบประมาณ
โดยส่วนมากคู่มือจะมีขนาดที่ไม่แน่นอน โดยขนาดจะแปรผันตามพื้นที่ใช้สอดใส่ในบรรจุภัณฑ์

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ คู่มือ (Manual) ทุกชนิด 
คู่มือ Manual

ตัวอย่างคู่มือการใช้งาน

 

ตัวอย่างคู่มือการใช้งาน


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท