คู่มือ (Manual)

คู่มือ (Manual) โดยส่วนมากคู่มือจะมีขนาดที่ไม่แน่นอน โดยขนาดจะแปรผันตามพื้นที่ใช้สอดใส่ในบรรจุภัณฑ์
นิยมพิมพ์ 
1 สีและใช้เนื้อกระดาษที่บาง เพื่อความประหยัดเนื้อที่และงบประมาณ


 

คู่มือ Manual

ตัวอย่างคู่มือการใช้งาน

 

ตัวอย่างคู่มือการใช้งาน


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท