เมนู (Menu)


เมนู (Menu)  เป็นสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความทนทานในการใช้งาน และสามารถกันน้ำได้
โดยส่วนมากที่สามารถเห็นได้โดยทั่วไป จะมีลักษณะคล้าย แผ่นตัดปลิวพิมพ์หน้าหลังเคลือบด้วย
พลาสติกแบบเข็งกันน้ำ และ อีกส่วนหนึ่งจะทำลักษณะคล้ายหนังสือ แต่จะใช้กระดาษที่หนากว่า
และเคลือบด้วยพลาสติกด้านหรือใสเพื่อความคงทน


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ เมนู (Menu) ทุกชนิดเมนูอาหารแบบต่างๆ 

เมนูแบบต่างๆ 

ตัวอย่างเมนูแบบต่างๆ 

ตัวอย่างเมนูอาหาร

ตัวอย่างเมนูอาหาร

ตัวอย่างเมนูอาหาร

เมนูแบบพีพีบอร์ด


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท