เมนู (Menu)


เมนู (Menu)  เป็นสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความทนทานในการใช้งาน และสามารถกันน้ำได้
โดยส่วนมากที่สามารถเห็นได้โดยทั่วไป จะมีลักษณะคล้าย แผ่นตัดปลิวพิมพ์หน้าหลังเคลือบด้วย
พลาสติกแบบเข็งกันน้ำ และ อีกส่วนหนึ่งจะทำลักษณะคล้ายหนังสือ แต่จะใช้กระดาษที่หนากว่า
และเคลือบด้วยพลาสติกด้านหรือใสเพื่อความคงทน 

เมนูอาหารแบบต่างๆ 

เมนูแบบต่างๆ 

ตัวอย่างเมนูแบบต่างๆ 

ตัวอย่างเมนูอาหาร

ตัวอย่างเมนูอาหาร

ตัวอย่างเมนูอาหาร

เมนูแบบพีพีบอร์ด


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท