การ์ดเชิญ (Invitations)


การ์ดเชิญ (Invitations)  เป็นสิ่งพิมพ์ที่ จัดทำขึ้นเพื่อ ประชาสัมพันธ์ งานพิธีต่างๆที่จะเกิดขึ้น
เนื้อหาภายในจึงจะต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย การ์ดเชิญนั้นมีหน้าที่เอาไว้ใช้เชื้อเชิญแขกมางานและบอกรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
พร้อมทั้งสถานที่จัดงานด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะบอกรูปแบบของการ์ดที่เราจัดทำนั่นเอง การ์ดเชิญที่นิยมทำอย่างแพร่หลายในตลาดเมืองไทย
ได้แก่ การ์ดแต่งงาน การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน งานบวช งานศพ ผ้าป่า กฐิน


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ การ์ดเชิญ (Invitations)  ทุกชนิด


การ์ดเชิญแบบต่างๆ 

ตัวอย่างการ์ดเชิญแบบต่างๆ 


สเปคงานทั่วไปการ์ดเชิญ (Invitations)


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท