กล่องบรรจุภัณฑ์ (Package)


 กล่องบรรจุภัณฑ์ (Package) กล่องบรรจุสินค้าวัตถุประสงค์เพื่อห่อหุ้มปกป้องสินค้าหรือแบ่งเป็นหน่วยย่อย
เพื่อจำหน่ายและสะดวกในการขนย้ายและตั้งโชว์เพื่อแสดงรูปภาพรายละเอียด ของสินค้าเพื่อความสวยงามและส่งเสริมให้สินค้าดูดีน่าซื้อมากขึ้น
ส่วนมากผลิต กล่องขึ้นรูปเป็นลักษณะทรง 4 เหลี่ยม มีระบบลิ้นสำหรับล็อคปิดเปิดสำหรับกล่องชิ้นเดียว ถ้ามีฝาครอบอาจต้องแยกตะหากเป็น 2 ชิ้น

 กล่องบรรจุภัณฑ์ (Package) กล่องขึ้นรูปเป็นลักษณะทรง 4เหลี่ยม หรือขึ้นรูปตามที่ลูกค้ากำหนด
สามารถผลิตตามขนาดที่บรรจุสินค้าได้ โดยทั่วไป บรรจุภัณฑ์ (Package) นิยมใช้กระดาษกล่องแป้ง
หรือกระดาษอาร์ตการ์ด ที่ความหนา 300 แกรม ขึ้นไป 
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆแผงบรรจุภัณฑ์ (สำหรับงานบลิสเตอร์ หรือสไลด์แพ็ค)แพ็คเก็จจิ้ง แบบต่างๆ ตัวอย่างกล่องแพ็คเก็จแบบต่างๆ ตัวอย่างแพ็คเก็จจิ้งแบบต่างๆ โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท