กล่องบรรจุภัณฑ์ (Package)


 กล่องบรรจุภัณฑ์ (Package) กล่องบรรจุสินค้าวัตถุประสงค์เพื่อห่อหุ้มปกป้องสินค้าหรือแบ่งเป็นหน่วยย่อย
เพื่อจำหน่ายและสะดวกในการขนย้ายและตั้งโชว์เพื่อแสดงรูปภาพรายละเอียด ของสินค้าเพื่อความสวยงามและส่งเสริมให้สินค้าดูดีน่าซื้อมากขึ้น
ส่วนมากผลิต กล่องขึ้นรูปเป็นลักษณะทรง 4 เหลี่ยม มีระบบลิ้นสำหรับล็อคปิดเปิดสำหรับกล่องชิ้นเดียว ถ้ามีฝาครอบอาจต้องแยกตะหากเป็น 2 ชิ้น

 กล่องบรรจุภัณฑ์ (Package) กล่องขึ้นรูปเป็นลักษณะทรง 4เหลี่ยม หรือขึ้นรูปตามที่ลูกค้ากำหนด
สามารถผลิตตามขนาดที่บรรจุสินค้าได้ โดยทั่วไป บรรจุภัณฑ์ (Package) นิยมใช้กระดาษกล่องแป้ง
หรือกระดาษอาร์ตการ์ด ที่ความหนา 300 แกรม ขึ้นไป


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์  กล่องบรรจุภัณฑ์ (Package) ทุกชนิด
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ

แผงบรรจุภัณฑ์ (สำหรับงานบลิสเตอร์ หรือสไลด์แพ็ค)

แพ็คเก็จจิ้ง แบบต่างๆ 

ตัวอย่างกล่องแพ็คเก็จแบบต่างๆ 

ตัวอย่างแพ็คเก็จจิ้งแบบต่างๆ 

ตัวอย่างแพ็คเก็จจิ้งแบบต่างๆ 

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท