ซองจดหมายซองเอกสาร (Envelope)


ซองจดหมาย/ซองเอกสาร โดยทั่วไปมีไว้เพื่อใส่จดหมาย/เอกสารเพื่อส่งต่อให้ผู้อื่น
การทำซองจดหมาย/ซองเอกสารมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี
ซองจดหมาย/ซองเอกสารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง
สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาได้
และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสีทั้งสองข้างของซอง หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตา
ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น
อนึ่งซองจดหมาย/ซองเอกสารมีใช้เป็นประจำ (ไม่ใช่ใช้เพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะการณ์)
พึงมีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น นามบัตร หัวจดหมาย ฯลฯ
 

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์
ซองจดหมาย/ซองเอกสาร ทุกชนิด


ซองจดหมาย 

ซองจดหมาย  (Envelope)

ซองจดหมาย  (Envelope)

ซองจดหมาย  (Envelope)

ซองเอกสาร 

ซองเอกสาร 

ซองเอกสาร 


สเปคงานทั่วไปซองจดหมายซองเอกสาร (Envelope)


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท